ان الله یحب المتوکلین
رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر
رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر

شهرداری لنگرود | ♦️عملیات رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر به منظور ایمنی در تردد خودروها


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان