ان الله یحب المتوکلین
توزیع کیسه های پارچه ای به مردم
 توزیع کیسه های پارچه ای به مردم

شهرداری لنگرود | ♦️به مناسبت روز جهانی محیط زیست توزیع کیسه های پارچه ای توسط واحد مدیریت پسماند حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری لنگرود


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان