ان الله یحب المتوکلین

شهرداری لنگرود |

همت شهرداری لنگرود در رفع آبگرفتگی خیابان ها و معابر به علت باراندگی

ستاد بحران شهرداری لنگرود با غیرت و تلاش کارگران خدمات شهری و فضای سبز، با تمام توان مشغول رفع آبگرفتگی سطح شهر هستند.

در این تلاش، حضور تمامی پرسنل شهرداری و شهردار پر رنگ بود.

انجام اقدامات اساسی قبل از بحران صورت پذیرفت و در حین بحران نیز، ستاد بحران شهرداری لنگرود با تمام توان به کار خود ادامه دادند، نقاط بسیاری از سطح شهر رفع آبگرفتگی شده اند و مناطقی از سطح شهر نیر توسط ستاد بحران شهرداری لنگرود در حال رفع آب گرفتگی می باشد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان