ان الله یحب المتوکلین
جمع آوری کاغذ های باطله و زباله های خشک از ادارات شهر
جمع آوری کاغذ های باطله و زباله های خشک از ادارات شهر

شهرداری لنگرود | کاغذ زباله نیست!

?تداوم فرهنگ سازی شهرداری لنگرود در امر جمع آوری کاغذ های باطله و زباله های خشک از ادارات شهر


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان