ان الله یحب المتوکلین
نشست جهاد تبین با موضوع افزایش مشارکت در انتخابات
 نشست جهاد تبین با موضوع افزایش مشارکت در انتخابات

شهرداری لنگرود | ♦️ نشست جهاد تبین با موضوع افزایش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری با حضور قشر زحمتکش رانندگان تاکسی شهری و تاکسی های تلفنی با همکاری شورای اسلامی و شهرداری و تبلیغات اسلامی وسپاه ناحیه لنگرود در سالن شهید کامیاب برگزار گردید


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان