• اسلاید 7
  • اسلاید 6
  • اسلاید 5
  • اسلاید 4
  • اسلاید 3

صادق صادق پور

شهردار لنگرود

در سابقه کاری صادق پور شهرداری رحیم آباد و عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان دیده می شود.

دکتر صادق پور از 28 مرداد 1401 به عنوان شهردار لنگرد منصوب شد.

اوقات شرعی

سامانه های شهرداری