ان الله یحب المتوکلین
روکش آسفالت 3 کوچه شهر لنگرود انجام شد
روکش آسفالت 3 کوچه شهر لنگرود انجام شد

پروژه بزرگ روکش آسفالت کوچه جمهوری ۳۶ واقع در خیابان آزادی که به همت واحد عمران انجام شد.

همچنین روکش آسفالت کوچه بینش بیست وسوم واقع در موبندان، کوچه شهیدان امامی ها و ایثار در مسیر جاده چمخاله نیز انجام شد.

 

 

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان